Presentation

Claes Wickström, tjänstgör som universitetslektor.