Presentation

Claes Wickström, tjänstgör som universitetslektor / projektassistent.