Cariogrammet är en grafisk bild som på ett interaktivt sätt illustrerar patientens risk för att utveckla ny karies i framtiden.

Det är ett verktyg som grafiskt visar hur olika faktorer påverkar kariesrisken hos en patient. Det ger en översiktlig bild av riskscenariot och en kariesriskprofil baserad på tillgänglig information.

En unik programvara har utvecklats för att generera Cariogrammet som kan användas för riskbedömning och patientkommunikation i kliniken, men även för utbildning. Det ersätter inte den professionella bedömningen av tandvårdspersonalen, men det är ett analytiskt verktyg som kan underlätta beslutsfattande. Cariogrammet har också utvärderats vetenskapligt, följ länken till PubMed för vetenskaplig dokumentation.

Du kan ladda ner Cariogram-programmet från denna sida och spara det på din dator. När du sedan öppnar programmet kommer det att installera sig självt och kan användas omedelbart.

Engelsk version av sidan och nerladdning av program på andra språk

Gör så här

1. Ladda ner programmet som behövs för att öppna den komprimerade filen

Klicka för att ladda ner Winzip-programmet

Ladda ner handboken (på engelska)

3. Ladda ner programmet i svensk version

Vem som helst kan ladda ner programvaran för Cariogram gratis för utbildningsändamål eller för andra icke-kommersiella aktiviteter.

Det är inte tillåtet att integrera Cariogram i olika kommersiella produkter eller program. Du får exempelvis inte använda programmet som en del av en offentlig webbsida, eller inkorporera det med andra betal-applikationer.

Nedladdningsbara filer

Windows (exe filer)

Cariogram 64-bit svensk version

Macintosh and Windows (JAVA)

En Java-version av Cariogram finns för Mac. Du behöver även ha en fungerande version av Java.

Installera JAVA

Cariogram på svenska och engelska, JAVA versionen