Presentation

Anders Hedenbjörk Lager är universitetslektor och övertandläkare. Han är Programansvarig för tandläkarutbildningen och undervisar utöver detta både kliniskt och teoretiskt.

Vidare bedriver han egen forskning kring bland annat djup dentinkaries och biologiska skeenden vid dentinkaries.