Presentation

Jag är universitetslektor och övertandläkare samt ämnesansvarig för den odontologiska disciplinen Cariologi.

I mina arbetsuppgifter ingår forskning, undervisning och egen klinisk verksamhet.

Aktuella forskningsområden är: * Operativ kariesbehandling vid djup dentinkaries * Studier av fyllningsöverlevnad med hjälp av big data * Olika aspekter på salutogena faktorer som kan påverka kariessjukdomen * Odontoblastbiologi i relation till dentinkaries * Metoder för att identifiera kariesaktiva individer i dataregister (big data) * Basbiologiska studier på dentinkaries och djup dentinkaries * Basbiologiska studier på kollagennedbrytningsprocessen vid dentinkaries * Basbiologiska studier avseende mikrobiologi vid dentinkaries