Presentation

Fil. Dr. Aage Radmann är universitetslektor vid Idrottsvetenskapliga institutionen. Han undervisar och forskar kring Idrott och media, Fotbollskultur, Huliganism, Ungdomskultur, Våld, Genus, Masuliniteter.