Fakta

Kontaktperson:
Susanna Hedenborg
Finansiär:
  • Stiftelsen Hästforskning
Ansvarig vid Mau:
Susanna Hedenborg
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
Samarbetspartners:
  • Gabriella Thorell - Palmqvist Ridskolan Strömsholm
  • Petra Andersson - Göteborgs universitet
  • Mathilde Kronborg - Norges idrottshögskola
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Hästsektorn genererar fritidsaktiviteter, underhållning och sysselsättning för många människor i alla åldrar, men sektorn påverkar även miljön. Studier av den miljöpåverkan som orsakas av hästsektorn visar att näringsläckage från gödselstackar, paddockar och betesmarker är ett problem; foder och transporter är andra. Kunskap om sektorns negativa miljöpåverkan finns, men få studier fokuserar på att utvärdera strategier för hur man kan genomföra förändringar i det dagliga arbetet i stallen.

Aktörer inom sektorn har setts som potentiella hot mot miljön - inte som bärare av lösningar. Vi vill ändra detta. Syftet med projektet är att - i samarbete med ridskolor, förbund och högre utbildningsinstitutioner - generera en miljöomvandling av sektorn med fokus på beteende och beslutsfattande hos enskilda och kollektiva aktörer, eftersom dessa aktörer är avgörande för en förändring. En sådan omvandling kommer att stärka sektorns förmåga att fungera som en positiv förändringskraft i samhället.