Presentation

Min forskning fokuserar högskolepedagogik i en bildkonstnärlig kontext. Med en bakgrund som glaskonstnär (examen från Konstfack 1988) doktorerade jag i pedagogik vid Lunds universitet 2008 med avhandlingen Learning in Visual Art Practice. Mina forskningsintressen inkluderar konstnärliga arbets- och lärandeprocesser, kunskapsfilosofi, multimodalitet, gestaltande metod och metodologi. Jag är kontaktperson för och verksam inom forskningsmiljön Estetiska kunskapsformer (ESK) på insitutionen för Kultur, språk medier, Malmö universitet.