Presentation

Lektor i Visuell kommunikation och programansvarig för kandidatprogrammet Visuell kommunikation. Disputerade i filmvetenskap vid Lunds universitet med avhandlingen Hellraiser: om Clive Barkers film (Ellerströms, 2005) där skräckfilm studeras utifrån frågor om genre, kropp, familj, sexualitet, monster och visuellt språk. Hennes forskning handlar om det skrämmande i olika mediala uttryck med betoning på rörlig bild. Hon undervisar på programmet Visuell kommunikation med ett specialintresse för akademiskt skrivande, kulturstudier, representationsteori och genusfrågor samt handledning av projekt och uppsatser.