Presentation

Mitt namn är Anna Hart. Jag är utbildad psykiatrisjuksköterska på Greenwich universitet i Storbritannien. Jag har master i kriminologi och sexologi här på Malmö universitet. Jag är en samverkansdoktorand på 50% inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten där jag är kopplad till Malmö universitet. Resterande tid spenderas på funktionstödsförvaltningen i Malmö Stad där jag som utvecklingssekreterare arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer inom målgruppen och de som ger stöd.

Mitt licentiatprojekt handlar om hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning resonerar kring sexuella erfarenheter och förståelse kring sexuellt samtyck, samt vilket stöd de vi ha från andra i dessa frågor.