Presentation

Anna Truedsson är specialist i Oral Kirurgi och odontologie doktor (avhandlingen " An injectable biphasic bone substitute in sinus augmentation").