Presentation

Jag är interaktionsdesign researcher och lärare, intresserad av utvecklingen av hållbara relationer mellan människor och mellan olika arter.

I mitt avhandlingsarbete kom jag fram till att vuxna och barn icke-verbalt och snabbrörligt kunde förmedla musikalisk improvisation tillsammans på spelliknande elektroniska musikinstrument. Genom att använda ljudmediet kunde jag studera estetiken i växelverkan och samtidighet – medan andra medier och kulturella traditioner kan stödja hållbara mänskliga relationer och relationer mellan olika arter.

I min nuvarande forskning har jag gjort en förflyttning från fältet människa-dator-interaktion till codesign och social innovation. Forskningen är inriktad på design för relationer genom skapandet av workshopaktiviteter som stärker praxisgemenskap.

De nyckelfenomen jag utforskar är: delat medvetande och uppmärksamhet, vi-medvetenhet, gemensam avsikt, en känsla av tillhörighet och delad identitet. Nyckelteman i min forskning är: ekosamhällen, övergångsrörelser, permakultur/hållbar odling, ursprungsfolks praktiker och kunskapstraditioner, mänskliga förmågor och resurser, socialt lärande och datorstött samarbete (CSCW).

För närvarande är jag iblandad i EU-projektet VASE där jag samarbetar med forskare från Aarhus Universitet och Technical University of Eindhoven för att utveckla öppna utbildningsresurser för undervisning i värderingskänslig design. Jag är också knuten till forskargruppen Collaborative Future-Making.