Presentation

Anne Wennick är leg sjuksköterska (SSK), barnsjuksköterska (BSSK) och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes forskning fokuserar förvärvad långvarig eller kronisk sjukdom i barndomen och dess påverkan på familjen. Av särskilt intresse är familjens upplevelser av att vårda sitt sjuka barn i det egna hemmet och över tid.