Presentation

Annelie Björkhagen Turessons forskningsintresse rör praktiknära forskning med fokus på utsatta barn, unga och deras familjer. Hon leder den fakultetsövergripande plattformen CHEque - Child Health and Equity. Inom ramen för denna plattform pågår ett projekt om unga som lever i hemlöshet med fokus på deras psykosociala hälsa. Annelie har tidigare lett ett forskningsprojekt om hemlösa barns vardagsliv i Malmö – utifrån ett barnrättsperspektiv. Hon har också deltagit i en studie där betydelsen av tidiga insatser i spädbarnsfamiljer med psykisk ohälsa har undersökts. Utifrån forskningsmaterialet, som har bestått av dagböcker skrivna av socialarbetarare i barnavården, har även behandlingskulturen dvs. föreställningar, normer, värderingar analyserats. Deltar också i forskningsprojekt "Växa Tryggt". Tidigare har forskningsintresset varit riktat mot barn till frihetsberövade föräldrar. Det har såväl resulterad i avhandlingen: "Mor i fängelse-mödrar och barn berättar" och rapporten "Sagor som skapar skillnad" som handlar om projekt "Godnattsagor inifrån".

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.