Frågor om bostaden och boendet har blivit allt mer påträngande i vår samtid. Bostäder är mer än byggnader och tak över huvudet. Boendet är intimt kopplat till frågor om identitet och välmående, men också individens framtidsmöjligheter – till exempel i fråga om tillgång till arbete och utbildning. Bostadsförsörjningen är därmed avgörande för ett samhälles utveckling i fråga om jämlik tillväxt och välfärd.

Samtidigt står samhället inför utmaningar kopplade till förändringar i demografin, ökade klyftor och segregation – utmaningar som blir centrala frågor för en socialt hållbar bostadsförsörjning idag och imorgon.

SBV samlar ett antal forskningsprojekt och forskare från olika lärosäten och fakulteter. Målet är att skapa en stark forskningsmiljö som med olika perspektiv och ingångar belyser frågan om bostaden och boendet i ett föränderligt samhälle.

Forskningsprojekt

Publikationer

Aktuellt inom Studier i boende och välfärd 
 

Insatser i "utsatta" områden: En analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden

2020-01-17 

Forskare i Studier i boende och välfärd har publicerat rapporten Insatser i ”utsatta” områden: En analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden, finansierad av Mistra Urban Futures och Länsstyrelsen i Västra Götaland och publicerad av Bostad 2030.

Rapporten är en kunskapsöversikt som diskuterar svenska studier om områdesutveckling hittills under 2000-talet, med syfte att sammanfatta lärdomar från dessa. I rapporten diskuteras olika skäl för områdesutvecklings begränsade möjligheter att påverka ojämlik resursfördelning i staden på ett strukturell sätt. Rapporten visar på att områdesinsatser i stället bör värderas uitfrån det som de faktiskt kan åstadkomma, såsom förbättringar i livskvaliteten för människor som bor i de så kallade utsatta områdena idag. 

Ladda ner rapporten av Kim Roelofs och Tapio Salonen här