Presentation

Annica Rosvall är doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet. Jag är knuten till forskningsområdet Fysisk hälsa eftersom min forskning är kliniskt patientnära och bland annat fokuserar på förbättringskunskap och screening av kolorektal cancer. Utöver detta forskar jag kring hur vi på bästa vis kan mäta patientupplevelser efter genomgången vård med tillförlitliga mått. Under hela mitt doktorandprojekt har jag förmånen att få samarbeta med patienter och kliniska verksamhet.