Presentation

Jag är adjunkt med inriktning idrottsdidaktik på institutionen för idrottsvetenskap. Jag arbetar med olika former av idrottslära (friluftsliv, orientering, bollspel). Utöver idrottslära undervisar jag i hälsa och motorik kopplat till skolämnet idrott och hälsa. Jag undervisar främst inom ämneslärarutbildningen och grundlärarutbildningen, men också på polisutbildningen.

Övriga uppdrag: VFU-lärare/universitetslärare. Handledarutbildning I: Handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande i verksamhetsförlagd utbildning. Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod.

Lärare i idrott och hälsa samt matematik och fil.lic i idrottsvetenskap