Presentation

2021 är Astrid Hedin RJ Sabbatical scholar och virtual visiting scholar vid the Harvard University Davis Center.

Astrid Hedin är lektor vid Globala Politiska Studier (GPS), lärarrepresentant i KS Fakultetsstyrelse,suppleant i fakultetens Lärarförslagsnämnd (LFN), samt ämneskoordinator för statsvetenskap.

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet, tillbringade tre år som Vetenskapsrådets post-doc vid Stanforduniversitetet i USA och blev docent vid Uppsala universitet. Våren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University.

Hedin forskar om kommunistiska staters administrativa struktur (se Communist State Administrative Structures, Oxford Research Encyclopedia, 2022) och särskilt de kommunistiska regimernas reseregleringar under det kalla kriget, och hur dessa användes för att försöka påverka uppfattningar och opinioner i västvärlden (’Illiberal deliberation’ 2019)

Vidare har Hedin skrivit om hur den globala vänstervågen i slutet av 1960-talet påverkade den svenska modellen; hur denna omförhandlades och omtolkades. (’Origins and Myths of the Swedish Model’ 2015; ’Before the Breakdown’, 2019).

Astrid Hedin forskar även bland annat om FN-systemets roll för globaliseringen av välfärdspolitiska trender under det kalla kriget (’Cold war isomorphism’ 2016, 2018).

Aktuell undervisning: *Decision Making in Foreign Policy (Statsvetenskap) *Organisationsteori (Statsvetenskap) *Svensk politik och förvaltning (Statsvetenskap) *Svensk och jämförande politisk organisation och styrning, *Globalisering och välfärdsstaten (POL-programmet) *Internationella organisationer (Grund och Masternivå) *Kvalitativ metod *Det svenska politiska systemet (Polisprogrammet)