Presentation

2021 är

Astrid Hedin är lektor vid Globala Politiska Studier (GPS), lärarrepresentant och vice ordförande i KS Fakultetsstyrelse, suppleant i fakultetens Lärarförslagsnämnd (LFN), samt ämneskoordinator för statsvetenskap.

Astrid Hedin disputerade vid Lunds universitet, tilldelades Vetenskapsrådets post-doc, gästforskade tre år vid Stanforduniversitetet i USA och blev docent vid Uppsala universitet 2009. Våren 2012 var hon Anna Lindh fellow vid The Europe Center, Stanford University. Under pandemin 2021/22 var Astrid Hedin RJ Sabbatical scholar och online visiting scholar vid the Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University. .

Astrid Hedin forskar bland annat om kommunistiska staters administrativa struktur (se Communist State Administrative Structures, Oxford Research Encyclopedia, 2022) och särskilt DDRs reseregleringar under det kalla kriget, och hur dessa användes för att försöka påverka uppfattningar och opinioner i västvärlden (’Illiberal deliberation’ 2019)

Hedin har tidigare skrivit om hur den globala vänstervågen i slutet av 1960-talet påverkade hur den svenska modellen omförhandlades och omtolkades. (’The Origins and Myths of the Swedish Model’ 2015; ’Before the Breakdown’, 2019).

Astrid Hedin forskar även om FN-systemets roll för globaliseringen av välfärdspolitiska trender under det kalla kriget och kommunistiska staters försök att påverka dessa (’Cold war isomorphism’ 2016, 2018, 'Global nyinstitutionalism', 2022).

Aktuell undervisning: *Decision Making in Foreign Policy (Statsvetenskap) *Organisationsteori (Statsvetenskap) *Svensk politik och förvaltning (Statsvetenskap) *Svensk och jämförande politisk organisation och styrning, *Globalisering och välfärdsstaten (POL-programmet) *Internationella organisationer (Grund och Masternivå) *Kvalitativ metod *Det svenska politiska systemet (Polisprogrammet)