BL

Balli
Lelinge
Universitetsadjunkt

email icon balli.lelinge@mau.se
phone icon 040-6658208

location Skolutveckling och ledarskap


Mer om min forskning

Presentation

Jag är utbildad förskollärare, drama- och specialpedagog och har skrivit en fil. lic med titeln: Klassråd - ett socialt rum för demokrati och utbildning. Om skola och barndom i förändring (2011).

Mellan 1 oktober 2017 till 1 oktober 2019 var jag externt finansierad doktorand i pedagogik på en grundskola i Skåne. Forskningsprojektet behandlade frågor rörande kompetensutveckling och undervisningspraktik utifrån paraplyet: Praktikutvecklande skolforskning. Den teoretiska ansatsen vilar på ramverket runt Improvement Science, där variationsteorin används som en analytisk lins.

Under denna tidsperiod presenterades fyra studier och en Poster; två på WALS 2018 i Bejing, en studie och en poster på WALS 2019 i Amsterdam och en på NÄD, högskolan i Kristianstad.

Sedan februari 2019 är jag antagen på den nationella forskarskolan i specialpedagogik: 'Special Education for Teachers Educators (SET)'.
Frågorna som studeras, utifrån lärarnas perspektiv, är: • Vad är det eleverna kan när de kan något? • Vad måste eleverna lära sig för att kunna något på ett visst sätt?