Presentation

Lektor vid institutionen Barndom, utbildning och samhälle.

Koordinator för forskargruppen Barndom och pedagogik (ChEd).

Min forskning berör barn, barndom, pedagogik och cirkus. I pågående forskningsprojekt studerar jag cirkuspedagogik. Vad är egentligen cirkuspedagogik? Vilken barndom görs i och genom cirkuspedagogik?