Presentation

Camilla Nordgren är lektor vid Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier. Hennes forskning är inriktad på vardagslivet för personer med funktionsnedsättning. I vardagsliv inkluderas t ex boende, föräldraskap och normer i samhället.