Presentation

Camilla är doktorand vid institutionen Natur, Matematik och Samhälle och har kandidat- och masterexamen i Genusvetenskap. Hennes forskningsintresse handlar om epistemologiska och politiska grunder inom utbildande satsningar för inkludering, rättvisa, hälsa och jämlikhet. Hur dessa förändringar produceras inom såväl policy, forskning och praktik. I avhandlingsarbetet utforskar hon informell utbildning för integration genom friluftsaktiviteter i den svenska naturen. Hur förväntas friluftsliv stötta integration till det svenska samhället? Vad för antaganden om natur och integration bygger sådana satsningar på?

Utöver forskarstudierna undervisar Camilla på lärarutbildningen.