Presentation

Camilla är doktorand vid institutionen Natur, Matematik och Samhälle och har kandidat- och masterexamen i Genusvetenskap. Hennes forskningsintresse handlar om epistemologiska och politiska grunder inom utbildande satsningar för inkludering, rättvisa, hälsa och jämlikhet. Hur dessa förändringar produceras inom såväl policy, forskning och praktik. I avhandlingsarbetet utforskar hon informell utbildning för integration genom friluftsaktiviteter i den svenska naturen. Hur förväntas friluftsliv stötta integration till det svenska samhället? Vad för antaganden om natur och integration bygger sådana satsningar på?

Utöver forskarstudierna undervisar Camilla på lärarutbildningen om vetenskapliga synsätt på makt och värdegrund. Hon har tidigare undervisat på programmen Mångfaldsstudier (2012-2017) samt Human Rights (2016).