Presentation

Caroline Ljungberg är fil dr i IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) och verksam som lektor på institutionen Barn Unga Samhälle (BUS) på Malmö högskola, där hon främst arbetar med studenters akademiska skrivande och fördjupningsämnet fritidshemspedagogik.