Presentation

Mina forskningsintressen rör intima relationer med fokus på sexualitet, familj, heteronormativitet och tvåsamhet. Jag forskar om unga HBTQ personer i samhällsvård, otrohet och flersamma relationer (polyamori, öppna relationer och relationsanarki). Jag har tidigare också studerat äktenskap och samboende i ett historiskt perspektiv.