Presentation

Charlotte Petersson är fil. dr. i socialantropologi och bedriver forskning inom fältet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), vilket inkluderar samspelet mellan strukturella, biologiska, kulturella och individuella faktorer som påverkar förutsättningarna för sexuell och reproduktiv hälsa. Kopplingen mellan sexuell hälsa och olika typer av våld utgör ett särskilt fokus. Sexuella övergrepp i barndomen och/eller i vuxen ålder kan exempelvis påverka hälsa och välmående i ett långsiktigt perspektiv, inklusive förutsättningar för anknytning, intima relationer, familjebildning och föräldraskap. Forskningen är centrerad till särskilt sårbara eller utsatta grupper/individer som av olika anledningar eller omständigheter upplever svårigheter att nå eller ta till sig den hjälp som samhället erbjuder eller vars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter försummas. Nationella minoriteter och ursprungsfolk, personer med migrationserfarenheter samt personer med funktionsnedsättning har ett särskilt fokus i forskningen.