Presentation

Christel Brost, Dekanråd, Anna Lindh Academy. Nystarten av Anna Lindh Academy har hitills innehållit kursen Att Leda Mångfald, för chefer vid Kulturförvaltningen i Malmö stad, 2022 samt Konstens roll i ledarskap, Human Rights Festival i Lund 2023. Senior adjunkt och sakkunnig gällande pedagogisk meritering. Undervisar i fotografi och berättande. Huvudfrågor i det pedagogiska arbetet är Studenter som Förändringsagenter och Studenter som Partners och att genom samverkan med det omgivande samhället förbereda studenterna på en föränderlig arbetsmarknad. Mångårigt samarbete med universitet världen över gällande just dessa frågor. Shristi, Bangalore, Indien, HKDI, Hong Kong samt University of Wollongong, Australia för att nämna några. En bakgrund som fotograf, utbildad vid International Center of Photography, N.Y.C. egen verksamhet under 25 års tid. (80-talet i N.Y.C. 90-talet Stockholm) tid. En verksamhet som migrerat från det dokumentära till det konstnärliga. Master of Fine Arts, Valand Göteborg, tidigare Högskolan för Fotografi. Denna examen och de utställningar detta ledde till har även omsatts i utbildnings och utställningsprojekten: Family Frames, som de senaste 15 åren utforskat konventionen familjealbum tillsammans med fotostudenter på K3, studenter vid University of Malta, i Bangalore och i Hong Kong. Detta resulterar i årliga utställningar på temat. Egna utställningar turnerar ofta, såsom AND THERE WAS NO BLOOD en utställning visats på Alingsås Konsthall, Galleri Spark i Köpenhamn, Galleri Monitor i Göteborg och under biennalen på Form/Design Center i Malmö och Stockholm Arbetet har kommit till under handledning av Annika von Hausswolff och Tyrone Martinsson vid Högskolan för fotografi i Göteborg. Ett annat forskningsprojekt som omsatts i undervisning och samverkan är Kommunikation kring el och vardagsfrågor, ELAN. De senaste åren har studentprojekt på olika sätt tagit sig an Klimatfrågan ofta i samarbete med Handelskammaren.