Presentation

Christel Brost undervisar i grafisk design på Design och visuell communikation, DVK, Den fotografiska bilden och Visual communication. Chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Venue. Arbetar med externa uppdragsgivare tillsammans med studenterna. I år: Fotografi i fokus; AND THER WAS NO BLOOD en utställning som under året visats på Alingsås Konsthall, Galleri Spark i Köpenhamn, Galleri Monitor i Göteborg och under biennalen på Form/Design Center i Malmö. Arbetet har kommit till under handledning av Annika von Hausswolff på Högskolan för fotografi i Göteborg. Med detta arbete tar Christel sin Mastersexamen. Under våren avslutas dessutom det tvåriga forskningsprojekt som Christel deltagit i, Kommunikation kring el och vardagsfrågor.