Konstnärlig forskning vid Malmö universitet har en kritisk och flervetenskaplig inriktning. Fokus ligger på performativitet och aktivism samt på metodologiska och materiella experiment. Forskningen väver samman kreativ praktik med kritisk teoribildning med ambitionen att bidra till kunskapsutveckling och samhällsförändring.

Konstnärlig forskning på Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, kan ses som en profil snarare än ett konkret forskningsområde. Som sådan markerar den en ambition att prioritera frågan om hur det kreativa, det rumsliga, det sensuella, det symboliska och det politiska formar vetande och kunskap.

I tematiska projekt utforskas och utvecklas handlingsutrymmen med avseende på såväl de teknologiska och sociala som kroppsliga och politiska förutsättningarna för skapande. Det är en forskning som förutsätter och möjliggör möten mellan olika discipliner och metoder och som genom att ta sig an samhällsviktiga frågor utifrån ett konstnärligt skapande perspektiv ifrågasätter och prövar relationen mellan konst och teknologi, föreställningar och artefakter, rumsligheter och berättelser, intimiteter och offentligheter.

Det konstnärliga utforskandet bedrivs inom ramen för ett brett och mångfacetterat designfält som också inbegriper medier, visuella studier, språk och kulturstudier, och det är även ett centralt inslag i den ämnesöverskridande forskarutbildningen. K3 är också medlem av Iaspis (The Swedish Arts Grants Committee) International Programme for Visual and Applied Artists, och har vid det här laget haft fem internationella artists-in-residence.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 32