Presentation

Elsa Andersson är doktorand och universitetsadjunkt på institutionen Barndom, Utbildning och Samhälle (BUS). Samt förskollärare och specialpedagog, med en master i specialpedagogik.

Mina forskningsintressen rör frågor om normalitet och makt och hur barns liv organiseras. I mitt pågående forskningsprojekt undersöker jag hur politik påverkar barns vardagsliv i förskolan.