Presentation

Doktorandstudent i datavetenskap och student vid WASP-HS National Graduate School. Min forskning handlar om agentbaserad social simulering (ABSS) och hur mänskligt beteende kan modelleras för att simulera effekten av till exempel policies. Kommer ifrån gränslandet mellan datavetenskap, matematik och statistik, med fokus på AI, modellering och simulering.