EH

Emma
Hall
Doktorand

email icon emma.hall@mau.se
phone icon 040-6658240

location Institutionenen för samhälle, kultur och identitet


Mer om min forskning

Presentation

Mina forskningsintressen rör identitet och förändring i en migrationssituation. Emma Halls pågående avhandlingsarbete berör migration, minne och mening. Undersökningen syftar till att undersöka hur ensamkommande unga skapar mening utifrån sin migration samt att utforska vilka positioner de antar i relation till migrationen. Utifrån det teoretiska- samt metodologiska perspektivet muntlig historia studeras de ungas livsberättelser som narrativa konstruktioner och som situerade praktiker, i vilka minnet av den historiska händelsen formuleras och förhandlas. Av intresse är också de tolkningar samt omtolkningar som de unga ensamkommande gör kring migrationen, i relation till sin omgivning samt till diskurser om migration i det omgivande samhället. Avhandlingen intresserar sig för transnationella identifikationer, där mening skapas i relation till sammanhang som överskrider de nationella gränserna samt med ett intersektionellt perspektiv på kön och etnicitet. Emma Hall har en bakgrund som lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap på gymnasiet och har undervisat mycket på introduktionsprogrammen.