EN

Eva-Lotta
Nilsson
Studierektor/Universitetslektor

email icon eva-lotta.nilsson@mau.se
phone icon 040-6657686

location Kriminologi

Presentation

Eva-Lotta Nilsson är doktorand vid Institutionen för Kriminologi. Avhandlingsarbetet har som syfte att närmare belysa olika aspekter av familjens betydelse för barn och ungdomars utveckling av brottsligt beteende, det vill säga lyfta fram och belysa familjen som socialisationsaktör och brottspreventiv resurs.