Presentation

Eva-Lotta är universitetslektor och studierektor på grundnivå vid institutionen för kriminologi. Undervisar i kriminologi på grund- och avancerad nivå. Forskar bland annat om ungdomsbrottslighet, utsatthet för brott bland ungdomar och tidig prevention.