Presentation

Jag har Ph.D i litteraturvetenskap och har arbetat inom områden som litteraturvetenskap, litterär gestaltning och medicinsk humaniora.

Min forskning tar avstamp i frågor som rör förbindelserna mellan litteratur, samhälle och form. Jag har främst ägnat mig åt samtida poesi och litterär gestaltning, men vinnlägger mig om att alltid ha ett historiserande perspektiv på samtidens litterära och kulturella uttryck.

Mina teoretiska ingångar kommer ofta från kritisk teori, historisk poetik och psykoanalys.

Jag skriver även litterturkritik.