Presentation

Jag arbetar sedan våren 2023 som biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö universitet. Mina forskningsintressen kretsar kring mediehistoria, strategisk kommunikation och digital humaniora.

2019 disputerade jag i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet på en avhandling om samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975. Mellan 2019 och 2023 arbetade jag som förste forskarassistent på Humlab – centret för digital humaniora vid Umeå universitet. Jag har även en bakgrund inom filmvetenskap och statsvetenskap från Lunds universitet.

Jag är involverad i fyra forskningsprojekt:

  • Projektledare: Swedish Riksdag 1867–2022 (Riksbankens jubileumsfond, 2023–2025, https://swerik-project.github.io/).
  • Projektledare: Swedish Parliamentary Debates (Umeå universitet, 2023–2024, https://swedeb.se/public/index.html#/).
  • Projektforskare: Modern Times 1936 (Riksbankens jubileumsfond, 2022–2025, https://modernatider1936.se/).
  • Projektforskare: Welfare State Analytics (Vetenskapsrådet, 2019–2025, https://www.westac.se/).