Fakta

Kontaktperson:
Michael Strange
Finansiär:
  • Centre for Modern European Studies (CEMES)
Ansvarig vid Mau:
Michael Strange
Externa projektmedlemmar:
  • Jack Andersen - University of Copenhagen
  • Elzbieta Drazkiewicz - Lund University
  • Olof Sundin - Lund University
  • Talieh Mirsalehi - Lund University
Projektperiod:
25 september 2023 - 31 december 2026

Projektbeskrivning

Vi fokuserar på de snabbt föränderliga praxis genom vilka vi lever som samhällen – från automatiserat beslutsfattande som styr mänskligt liv via algoritmer, genom ny digitalisering som påverkar vår sociopolitiska organisation och andra nya teknologier som i allt högre grad påverkar hur vi betraktar vad som gör oss människor. Även om dessa förändringar ofta ses globalt, även om de är ojämlika, är de särskilt relevanta för det moderna Europa, särskilt EU.

Å ena sidan är ett av EU:s mål att främja tekniska framsteg. Men samtidigt har EU:s framtid ofta setts som beroende av upprätthållandet av liberala värderingar, i synnerhet mänsklig värdighet, demokrati och rättsstatsprincipen. Frågan är då vad den nya tekniska utvecklingen betyder för EU:s och dess medlemsländers framtid? Å andra sidan är EU inte bara ett passivt föremål för förändringar, utan en kraftfull intressent, med en stark ambition att bli en global ledare när det gäller att upprätta regelverk för att motverka några av de upplevda negativa effekterna av den ovan beskrivna utvecklingen.