Presentation

Frida Westerdahl är anställd som doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och adjunkt på sjuksköterskeprogrammet. Titeln på doktorandprojektet är “Evidence based teaching strategies for undergraduate nursing students to facilitate critical thinking: a study undertaken within the MRC framework”. Undervisningsarbetet fokuserar främst på handledning och pedagogik för studenter vid grundutbildningen samt på omvårdnadsprocessen och omvårdnadsdokumentation.