Presentation

Jag tog min tandläkarexamen vid Lunds universitet 1995. Specialistutbildad i bettfysiologi 2001-2004 vid Odontologiska institutionen i Jönköping. Har arbetat som övertandläkare i fyra Regioner, varit huvudansvarig handledare för ST-utbildning i bettfysiologi och under 7 år också varit studierektor för ST-utbildning. Min forskning har fokuserat på kliniska utvärderingar av behandling bettskena (RCT-studier) och senare också på bettfysiologiska aspekter vid JIA (Nordisk multicenterstudie). Har utvärderat arbetet, utifrån säväl vårdgivar- som patientperspektivet, i en interdisciplinär smärtgrupp för långvaig orofacial smärta. Har arbetat som chef i två organisationer innan jag tillträdde som sektionschef vid Odontologiska fakulteten.