Presentation

Jag tog tandläkarexamen 1998, specialistexamen i endodonti 2007 och försvarade min avhandling "On the repair of the dentine barrier" 2012. Mina pågående forskningsprojekt handlar bland annat om tandöverlevnad efter rotbehandlingar, apikal parodontit vid tidigare rotfylld tand och pulpabevarande behandlingar. Ett annat forskningsintresse är riskbedömning och beslutsfattande inom tandvård.

Aktiviteter