Presentation

Jag är doktorand och universitetsadjunkt på Institutionen för vårdvetenskap. Min bakgrund är som sjuksköterska med en masterexamen i folkhälsovetenskap. Doktorandprojektet syftar till att utforska jämlikhetsperspektiv på ungas vardagliga utmaningar samt hur skolbaserade interventioner för psykisk hälsa kan ta hänsyn till sociala jämlikheter och ojämlikheter. Projektet görs med en participatorisk aktionsforskningsdesign. Mitt forskningsintresse i övrigt berör jämlikhet, intersektionalitet, ungdomars hälsa och participatorisk forskning.