Presentation

Jag är doktorand och universitetsadjunkt på Institutionen för vårdvetenskap. Min bakgrund är som sjuksköterska med en masterexamen i folkhälsovetenskap. Jag är intresserad av frågor som rör hälsa och jämlikhet. Doktorandprojektet syftar till att utforska olika jämlikhetsperspektiv i skolbaserade insatser för att öka psykisk hälsa.