Fakta

Kontaktperson:
Helena Gard
Finansiär:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Helena Gard
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Karin Enskär Department of Women's and Children's Health Uppsala University
Projektperiod:
01 september 2021 - 31 augusti 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utforska hur hälsopromotion för ökad psykisk hälsa i skolmiljöer kan ta hänsyn till social- och hälsomässig ojämlikhet. Vi har god kunskap om den ojämlika fördelningen av psykisk hälsa och ohälsa bland unga, men det saknas kunskap om hur detta används, eller skulle kunna användas, i hälsofrämjande arbete för ungas psykisk hälsa för att bidra till en jämlik psykisk hälsa.

Doktorandprojektet består av två delar och fyra kvalitativa studier kommer att genomföras. Den första delen utforskar, tillsammans med unga 13-16 år, vilken roll jämlikhet och ojämlikhet spelar i vardagen och i vardagliga utmaningar. Den andra delen utforskar vilken hänsyn som tas till jämlikhet och ojämlikhet i olika typer av skolbaserat arbete för främjande av psykisk hälsa i en svensk kontext.