Presentation

Jag är doktorand i högskolepedagogik med särskilt intresse för den högre utbildningens komplexa kulturella landskap med en mångfald av bland annat ämnes-, undervisnings-, arbets- och ledningstraditioner.