HH

Henrik
Hartman
Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

email icon henrik.hartman@mau.se
phone icon 040-6657185

location Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik


Mer om min forskning

Presentation

Min forskning kretsar kring atomär struktur och spektroskopi av fria atomer. Jag är intresserad av spektroskopi av astronomiska objekt, främst emissionslinjer och infraröd spektroskopi av stjärnor, samt laboratoriemätningar för att tolka astronomiska spektra.