Presentation

Min forskning kretsar kring atomär struktur och spektroskopi av fria atomer.

Jag är intresserad av spektroskopi av astronomiska objekt, främst emissionslinjer och infraröd spektroskopi av stjärnor, samt laboratoriemätningar för att tolka astronomiska spektra. Ljuset från ihopslagna neutronstjärnor, kilonovor, är ett nytt fält som behöver atomära data.

Performance lecture 'Spectacular Spectra from Space' at Bastionen.

Mina senaste vetenskapliga presentationer:

Invited review 'Experimental infrared radiative atomic data for kilonova spectroscopy' The Radiative Transfer and Atomic Physics of Kilonovae, intenational workshop, Sept 4-7, 2023

'Experimental Metastable Lifetimes at DESIREE Storage Ring - First Stop: Barium' at ASOS international workshop on Atomic Spectra and Oscillator strengths, Paris juli 2023

Inbjudet föredrag 'Laboratory Infrared Atomic Spectroscopy for Astrophysics' at COMPAS 2023 and Uppsala Astronomy seminar, juni 2023

Inbjuden presentation 'Experimental atomic radiative data for kilonova spectroscopy ' vid mötet 'Kilonova: Multimessenger and Multiphysics' workshop Bad Honnef, December 2022

Publikationer

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.