Presentation

Min forskning kretsar kring atomär struktur och spektroskopi av fria atomer.

Jag är intresserad av spektroskopi av astronomiska objekt, främst emissionslinjer och infraröd spektroskopi av stjärnor, samt laboratoriemätningar för att tolka astronomiska spektra. Ljuset från ihopslagna neutronstjärnor, kilonovor, är ett nytt fält som behöver atomära data.

Publikationer

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.