Presentation

Israa är doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Malmöuniversitet. Som socionom i grunden med master i socialt arbete har Israa arbetat främst inom socialtjänsten med frågor om arbetslöshet och fattigdom. Den aktuella forskningen som Israa arbetar med handlar om socialt arbete i förändringar och kristider. Mer konkret avser det forskning om vilken betydelse pandemin som en kris och den ökad digitalisering som en omfattande förändring har haft för det sociala arbetet. Fokus riktas mot förändringar på främst tre nivåer, professionen, klienten och relationen där emellan i en post-covid-värld. Detta för att förstå utvecklingen av professionen, yrkesutövningen och mänskliga relationer i kriser samt ett digitaliserat samhälle där tekniken har fått en basal plats mellan människor.

Israas forskningsintresse är främst inriktat mot frågor om organisering och profession, migration samt barn och ungdomar.