Presentation

Israa är doktorand på Institutionen för socialt arbete. Som socionom i grunden med master i socialt arbete har Israa arbetat främst inom socialtjänsten med frågor om arbetslöshet och fattigdom. Den aktuella forskningen som Israa arbetar med handlar om hur socialt arbete har påverkats i skuggan av förändringar som ökad digitalisering och en pandemi. Fokus riktas mot förändringar på fyra nivåer som är organisation, profession, relationsarbetet med klienten och arbetet post-covid.

Israas forskningsintresse är främst inriktat mot frågor om organisering och profession, migration samt barn och ungdomar.