Presentation

Jakob Blomqvist, fil.dr i kemi med inriktning fasta ytors kemi och fysik. Forskar om väteförsprödning inom material av relevans inom bl.a kärnbränsleförvaring och användning. Ab-initio kvantmekaniska beräkningar utförs för att få fram elasticitetskoefficienter och andra relevanta egenskaper. Röntgen och Neutrondiffraktionsmätningar på hydridladdade prover utförs vid internationella faciliteter, såsom ESRF (Frankrike), Diamond Light Source och ISIS (England), samt FRM2 (Tyskland). Övriga uppdrag: Handleder doktorander, och examensstudenter på kandidat och masternivå. Undervisar i fysik samt kemi på grund och avancerad nivå till ingenjörer och basårsstudenter. Programledare för programmet Naturvetenskapligt/Tekniskt basår.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.