Presentation

Jag arbetar med undervisning inom ramen för ämneslärarprogrammet i samhällskunskap och till viss del i historia.

Jag disputerade 2015 i historia och historiedidaktik med en avhandling om fotbollssupportrar i DDR och östra Tyskland. Mina forskningsintressen omfattar förutom olika fenomen som rör DDR och östra Tyskland även identitetsformeringar i skola och samhälle, främlingsfientlighet och idrott.

För närvarande är jag dels involverad i ett projekt i Svalövs kommun om pulshöjande aktiviteter, dels i ett projekt om manliga förskollärare, rockmusik, normer och maskulinitet.