Presentation

Jag arbetar med undervisning inom ramen för ämneslärarprogrammet i samhällskunskap och till viss del i historia.

Jag disputerade 2015 i historia och historiedidaktik med en avhandling om fotbollssupportrar i DDR och östra Tyskland. Mina forskningsintressen omfattar förutom olika fenomen som rör DDR och östra Tyskland även identitetsformeringar i skola och samhälle, främlingsfientlighet och idrott.

För närvarande är jag involverad i ett projekt om resor i revolutionens år 1968, filar på en artikel om manliga förskollärare, rockmusik, normer och maskulinitet och undersöker den östtyska idrottsrörelsen åren före och efter den så kallade tyska återföreningen.