Presentation

Julia Davies är professor vid avdelningen för oral biologi. Hennes forskning fokusera på hur mikrobiella biofilmer (dental plack) orsakar de viktigaste orala infektionssjukdomarna, karies och tandlossning. Hennes främsta intressen är: orala streptocockers vidhäftningsproteiner och dess roll i tidig biofilmbildning, förändringar i orala bakterier som svar på binding till salivproteiner samt utveckling av proteolytisk aktivitet i biofilmer vid tandlossning och infektioner runt dentala implantat.Hon undervisar tandläkarstudenter i ämnen som cell biologi, tandutveckling, slemhinnebiologi och salivensbiokemi.