Presentation

Jag är professor vid sektionen för oral biologi och patologi. Min forskning fokuserar på hur mikrobiella biofilmer (dental plack) orsakar de viktigaste orala infektionssjukdomarna, karies och tandlossning. Mina främsta intressen är: orala streptocockers vidhäftningsproteiner och dess roll i tidig biofilmbildning, förändringar i orala bakterier som svar på binding till salivproteiner samt utveckling av proteolytisk aktivitet i biofilmer vid tandlossning och infektioner runt dentala implantat. Jag undervisar tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter i ämnen som cellbiologi, tandutveckling, slemhinnebiologi och salivens biokemi.

Publikationer