Presentation

Julia Davies är professor vid avdelningen för oral biologi. Hon intresserar sig för laboratorie- och klinisk forskning rörande hur mikrobiella biofilmer (dental plack) orsakar de viktigaste orala infektionssjukdomarna, karies och tandlossning. Hennes främsta intressen är: orala streptocockers vidhäftningsproteiner och dess roll i tidig biofilmbildning, förändringar i orala bakterier som svar på binding till salivproteiner samt utveckling av proteolytisk aktivitet i biofilmer vid tandlossning och infektioner runt dentala implantat.