Presentation

Teknisk doktor i fastigheter och byggande och universitetslektor i fastighetsvetenskap. Undervisar i programmen Fastighetsföretagande och Fastighetsförmedling, 180 hp.