Presentation

Undervisar i kriminologi på grund- och avancerad nivå. Forskar om brottsförebyggande arbete i polisverksamhet. Programansvarig för kandidatprogrammet i kriminologi och kurser på grundnivå.