Presentation

Professor och övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik. Mitt forskningsområde är framför allt digital röntgenteknik som bland annat innefattar optimering och kvalitetssäkring av all typ av bildhantering inom tandvården