Fakta

Kontaktperson:
Kristina Hellén-Halme
Finansiär:
  • OFRS
Ansvarig vid Mau:
Kristina Hellén-Halme
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Magnus Becker
  • Anna-Paulina Wiedel
Projektperiod:
01 december 2021 - 30 november 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med projektet är att:

  • undersöka om hur mycket barn som är för tidigt födda blir utsatta för joniserande strålning jämfört med en kontrollgrupp, en viktig indikator på hur röntgen används inom barntandvården.
  • undersöka möjligheten att minska strålmängden i omfattande grad för LKG barnpatienter 7-14 år, efter kirurgisk behandling.
  • utvärdera med exponerade CBCT bilder, spalt- samt incisivkanals-volym (ny metod), hos LKG barnpatienter.
  • utvärdera om panoramaröntgenbild kan vara tillförlitlig jämfört med CBCT bilder av LKG patienters hörntandposition i syftet att spara röntgendos till barnen.