Presentation

Kristina Lindström arbetar i skärningspunkten mellan deltagande design, spekulativ design och feministisk teknovetenskap. Hon har en bred erfarenhet av att arbeta med design som syftar till att stödja och skapa alternativa sätt att förstå, uppleva och engagera sig i klimatförändringar och en alltmer osäker framtid, bland allmänheten. Utöver det undersöker hennes forskning designpraktiker som på ett varsamt sätt försöker ta hand om och trassla sig loss från sitt starka fokus på framsteg.

Hon samkoordinerar forskargruppen Collaborative Future-Making vid Malmö högskola, där hon bland annat är med och driver Future-Making Academy. Hon är projektledare för forskningsprojektet Sorg och Hopp i Omställning som utforskar den affektiva dimensionen av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Hon är medgrundare av Un/Making Studio, som utforskar alternativ till progressivistiska fantasier inom design. I samarbete med Åsa Ståhl och Li Jönsson leder hon för närvarande den 6-åriga forskningsmiljön Design after Progress: Reimagining Design Histories and Futures, finansierad av Vetenskapsrådet.