Fakta

Kontaktperson:
Li Jönsson
Ansvarig vid Mau:
Kristina Lindström
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Åsa Ståhl - Linnéuniversitetet
  • Maria Göransdotter - Umeå universitet
  • Thomas Laurien - Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 juli 2023 - 31 december 2029
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider är en forskningsmiljö inom konstnärlig forskning som utforskar möjligheter att gå bortom designs dominerande framstegsfokus och ge form åt mer socio-ekologisk rättvisa. Forskningsmiljön består av forskare från fyra olika svenska designinstitutioner.

Målet med forskningsmiljön är att: 

  • skapa kunskap för att kunna designa med omsorg om skadade livsmiljöer. 
  • utveckla och artikulera färdigheter, kompetenser, kapaciteter och koncept som kan vara nödvändiga för att designa bortom framsteg och föreslå dem för designutbildningar.

Forskningsmiljön utgörs av tre experimentella designstudios som bygger vidare på varandra och där vi i deltagande designprocesser övar på att föreställa oss och omforma designhistorier och framtider:

  1. Närvarandegöra alternativa designhistorier med fokus på deltagande.
  2. Pröva designpraktiker bortom ett enkelspårigt framstegsfokus.
  3. Lära om designpedagogiker för design bortom framsteg med öppningar för internationella designers och designforskare att lära hur vi kan göra världen annorlunda.

Löpande kommer forskningsmiljön vara i dialog med designaktörer och allmänhet genom offentliggöranden såsom utställningar. Forskningsmiljön är finansierad mellan 2023 och 2029 av Vetenskapsrådet, projektnummer 2022-02319.