Presentation

Biträdande professor i idrottsvetenskap och fil. dr. i praktisk filosofi. Mitt huvudsakliga forskningsområde är inom fälten idrottsfilosofi och idrottsetik.